Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Και ΖΩΗ του παρόντος αιώνος.

Χριστός Ανέστη!


Και στα δικά μας.

Δεύτε λάβετε ΦΩΣ.

Μεγάλο Σάββατο.


Η εις Άδου κάθοδος.

Μεγάλη Παρασκευή.


Η Αποκαθήλωση.

Μεγάλη Πέμπτη.


Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.

Σπάστε τα όλα!

Μεγάλη Τετάρτη.


Και ήρξατο νίπτειν τους πόδας των μαθητών.

Μεγάλη Τρίτη.


Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή.

Μεγάλη Δευτέρα.


Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός.